Protocol huisdieren. 

 
Charlie is onze hond (kruising tussen een chihuahua en een chizu). In mei 2016 is hij geboren. Overdag staat zijn mand/Bench in de keuken van de opvang. Als we gaan eten of onder begeleiding van mij, is hij bij de kinderen. Als kinderen zelf naar Charlie toe willen in de keuken en hij ligt in z’n mand dan mogen ze er niet naartoe. Ik doe dit op deze manier uit veiligheid voor de kinderen maar ook voor Charlie. Het ene kind houdt heel veel van honden en weet al goed hoe je met ze om moet gaan, andere kinderen vinden het eng. Uit ervaring weet ik dat dit een kwestie van wennen is. Na verloop van tijd, vinden ze het niet eng meer en weten ze hoe Charlie is, en hoe ze ermee om moeten gaan. 
  -De hond wordt nooit alleen gelaten. Indien nodig wordt de hond in de Bench gedaan. 
  -De kinderen kunnen niet bij de hondenbak komen. Staat in de huiskamer) 
  -De hond wordt regelmatig ontwormd en inentingen worden tijdig gegeven. 
  -De ruimte waarin de hond verblijft wordt goed schoongemaakt. 
  -De kinderen kunnen niet bij het hondenvoer of eventuele medicijnen van de hond komen. 
  -De kinderen kunnen niet in contact komen met ontlasting van de hond 
  -De speeltjes van de hond zijn niet van een grootte dat ze gevaarlijk zijn voor de kinderen en worden regelmatig schoongemaakt. 
  -Ik leer de kinderen de taal van de hond, zodat zij weten hoe ze met een hond om moeten gaan. Ik zal altijd toezicht houden als de kinderen bij de hond in de buurt zijn. 
  Ik pas alleen op kinderen waarvan de ouders er geen probleem mee hebben dat er huisdieren op de opvanglocatie aanwezig zijn 
 


 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Oma Sientje werken we met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, wilt u meer weten, klik op de knop hier beneden. 


 

Protocol  foto's en filmpjes

 

Ik gebruik mijn telefoon om foto's en filmpjes te maken, ik verstuur ze alleen naar de ouders van de desbetreffende kinderen via watts app, het kan zijn dat er ook andere kinderen op de foto's en filmpjes staan, daarom verzoeken wij u om niet via sociaal media of anderszins de foto's en filmpjes te delen. 
 Ik verstuur algemene informatie via de Bij oma Sientje app (WhatsApp), daar kan niet rechtstreeks op gereageerd worden, dit kan wel via de persoonlijke Whatsapp.
 

 


Gastouder aansprakelijkheidsverzekering


Vanaf 21 augustus 2021 ben ik verzekerd bij gastouderverzekering.com

Privacy statement


 
PRIVACY STATEMENT
Gastouderopvang Bij Oma Sientje gevestigd aan de Oranjelust 50 te (2271 XH) Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens
De contactgegevens van Gastouderopvang Oma Sientje zijn: 
Website               www.bijomasientje.nl
E-Mail                  [email protected]
Telefoon             06-19914789 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouderopvang Bij Oma Sientje verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Gastouderopvang Bij Oma Sientje haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk. 
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 
§  Voor- en achternaam (ouders en kind)
§  Geslacht
§  Geboortedatum
§  Geboorteplaats
§  Adresgegevens
§  Telefoonnummer(s)
§  E-mailadres(sen)   
Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan. 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gastouderopvang Bij Oma Sientje kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen. 
Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Gastouderopvang Bij Oma Sientje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
§  Het afhandelen van betalingen
§  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
§  Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
§  Foto’s van de kinderen voor de ouders en worden verstuurd via Whatsapp, of direct naar de ouders of in de Bij Oma Sientje app. Foto’s worden van mijn telefoon op een externe harde schrijf bewaard en op usb sticks deze wordt bewaard in een afgesloten kast waar alleen Anne-Marie van der Velde een sleutel van heeft. (Toestemming gevraagd aan de ouders via een formulier) 
Geautomatiseerde besluitvorming
Gastouderopvang Bij Oma Sientje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen. 
Bewaarperiode persoonsgegevens
Gastouderopvang Bij Oma Sientje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
| Categorie | Bewaarperiode | Reden
| Foto’s van de kinderen ( toestemming voor gevraagd aan ouders| 10 jaar | Voor de ouders/herinnering Oma Sientje
| Personalia | 7 jaar | GGD
| Adresgegevens | 7 jaar | GGD
| Contactgegevens | 7 jaar | GGD
| BSN-kind | 7 jaar | Belastingdienst
| Medicijncontracten | 4 jaar | GGD|
Computer beveiliging
Mijn computer is beveiligd met AVG-internet security, de computer wordt beschermd, web en email, hackeraanvallen, privacy en betalingen. Elk jaar wordt opnieuw de computer op deze manier beveiligd.  
Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouderopvang Bij Oma Sientje verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gastouderopvang Bij Oma Sientje en zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderopvang Bij Oma Sientje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gastouderopvang Bij Oma Sientje deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken. 
Cookies en aanverwante technieken
Gastouderopvang Bij Oma Sientje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gastouderopvang Bij Oma Sientje gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee
Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderopvang Oma Sientje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 
Gastouderopvang Bij Oma Sientje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging van persoonsgegevens 
Gastouderopvang Bij Oma Sientje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens. 


 

Anne-Marie van der Velde
Oranjelust 50
2271 XH Voorburg
tel:0619914789
[email protected]
LRK nummer:296303033