Pedagigisch werkplan 

 
MIJN EIGEN WERKVISIE

Hoe waarborgt ‘’Gastouderopvang bij Oma Sientje’’ de emotionele veiligheid van de kinderen?

Ik laat merken dat ik het gezellig vindt dat het kind er is, en dat het met al zijn/haar emoties bij mij terecht kan. Als een kind merkt dat ik hem ken en waardeer, en dat ik er voor hem/haar ben, ook als hij/zij bang, verdrietig, eenzaam of boos is, draagt dat bij aan een hechte, vertrouwde relatie.
Ik heb oog voor de behoeften en signalen van het kind en reageert daar passend en tijdig op. Zo ontwikkelen kinderen:
-Vertrouwen in de ander
-Zelfvertrouwen
-Eigenwaarde
Ik zorg ervoor dat er ruimte is voor de eigenheid van ieder kind. Ik help de kinderen onderling dat ze elkaar geen pijn doen of storen, maar vooral ook door elkaar te stimuleren dat ze samen plezier hebben. Samen een spel doen, samen opruimen, elkaar helpen. Zo leren kinderen opbouwen van goede relaties met anderen.
Ik heb de tijd voor kinderen, het komt zoals het komt. Alsof de tijd stil staat. Rust om te spelen, om de wereld te ontdekken in hun eigen tempo.
Ik sta open voor een plezierige onderlinge verhouding en een goede informatie uitwisseling tussen mij en ouders over het wel en wee van het kind
Ik zorg voor vaste routines, rituelen en regels. Ook dit draagt bij aan een veilig gevoel van kinderen.

Hoe bevordert ‘’Gastouderopvang bij Oma Sientje’’ de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
 
Ik kijk en luister naar elk kind (wat kan het al, wat wil het graag, wat is boeiend) en sluit daarop aan met het aanbieden van nieuwe interessante dingen.
Ik geef een kind de ruimte om te experimenteren met
-Open speelgoed: wc rollen, papier, dozen, lappen stof, takjes, zand en dennenappels enz.
-‘’echt’’ speelgoed: afwasborstel, lege verpakkingen, knijpers, pannen, pollepels de stofzuiger enz.
-Speelgoed: pop, auto’s, treinbaan, boekjes en kleurpotloden enz.
 
 
Ik praat veel met de kinderen en leg veel uit, vertellen over de wereld om hen heen, benoemen wat je ziet, wat het is. Ook de tijd nemen voor de kinderen tijdens een wandeling is heel belangrijk. Ook wat je als gastouder zelf doet, gaat doen benoemen. De kinderen weten dan wat er komen gaat.
 
 
Hoe bevordert ‘’Gastouderopvang bij Oma Sientje’’ de ontwikkeling van sociale competenties

Ik maak het gemakkelijk dat de kinderen veel samen doen, zodat ze
-Plezier samen hebben
-Vriendjes en vriendinnetjes maken
-Leren delen en rekening houden met elkaar
Ik zorg dat er een positieve sfeer is:
-Zodat er een ‘’wij’’ gevoel ontstaat
-Ik zelf voordoe wat prettig gedrag inhoud
-De kinderen leren omgaan met elkaar in diverse dagelijkse situaties

Ik zorg ervoor dat de kinderen leren omgaan met verschillen en ben daarbij alert op pestgedrag.Hoe vind de overdracht van waarden en normen plaats
Ik doe ze voor, ik vervul een voorbeeldrol.
Door de regels bij mij maar ook door de redenen van mijn gedrag te verwoorden.
Door samen na te denken wat je belangrijke principes vindt en waarom
 
 
Huisregels van gastouderopvang Oma Sientje

1 De kinderen mogen elkaar knuffelen, als de ander dit ook wil.
2 De kinderen mogen gooien met een ballon
3 We zitten op stoelen en banken.
4 We pakken geen speelgoed af, ze mogen wel vragen of ze het mogen hebben of mogen meespelen. Zo niet dan moeten ze wachten.
5We blijven zitten aan tafel tot iedereen klaar is, dan de monden en handen afdoen en dan mogen ze weer spelen. Dit zijn de hoofd huisregels, deze worden afgebeeld met tekeningen, en zo af en toe praten we erover en laat ik de tekeningen zien aan de tafel, en vertel ik erover, ze hangen ook altijd aan de muur op een vaste plek. Kinderen houden van duidelijkheid.
BINNEN/BUITENRUIMTE
De opvang vindt plaats in een aparte ruimte aan mijn huis met een speelkamer, hobbykamer, keukentje en toilet. Aan de voorzijde van het huis bevindt zich de tuin. Het hek is voorzien van een kind veilige sluiting, dit betekend dat de kinderen het hek niet zelf kunnen openen. De kleuren in de binnenruimtes zijn, rustige pasteltinten, de meubels zijn makkelijk schoon te maken. Er staat ook midden in de ruimte een ''nep'' openhaard en een fauteuil, waar we samen boekjes lezen.Het is een erg gezellige ruimte.

DE GROEP
Op  dinsdag en donderdag heb ik plaats voor 6 kinderen in de leeftijd van 4 -10 jaar. De plaatsen na school vul ik alleen in met kinderen die naar de lusthofschool gaan in Voorburg, of als ze gebracht worden vanuit een andere school. Deze opvang is bedoelt, voor kinderen die rust nodig hebben na school, en moe worden van teveel prikkels. Als ouder weet je wel of deze opvang bij je kind past.

HUISDIEREN
Charlie is onze hond (kruising tussen een chihuahua en een chizu). In mei 2016 is hij geboren. Overdag staat zijn mand/bench in de keuken van de opvang. Als we gaan eten of onder begeleiding van mij, is hij bij de kinderen. Als kinderen zelf naar Charlie toe willen in de keuken en hij ligt in zn mand dan mogen ze er niet naartoe. Ik doe dit op deze manier uit veiligheid voor de kinderen maar ook voor Charlie. Het ene kind houdt heel veel van honden en weet al goed hoe je met ze om moet gaan, andere kinderen vinden het eng. Uit ervaring weet ik dat dit een kwestie van wennen is. Na verloop van tijd, vinden ze het niet eng meer en weten ze hoe Charlie is, en hoe ze ermee om moeten gaan.
-De hond wordt nooit alleen gelaten met de kinderen. Indien nodig wordt de hond in de bench gedaan.
-De kinderen kunnen niet bij de hondenbak komen, die staat in de huiskamer).
-De hond wordt regelmatig ontwormd en inentingen worden tijdig gegeven.
-De ruimte waarin de hond verblijft word goed schoongemaakt.
-De kinderen kunnen niet bij het hondenvoer of eventuele medicijnen van de hond komen.
-De kinderen kunnen niet in contact komen met ontlasting van de hond
-De speeltjes van de hond zijn niet van een grootte dat ze gevaarlijk zijn voor de kinderen en worden regelmatig schoongemaakt.
-Ik leer de kinderen de taal van de hond, zodat zij weten hoe ze met een hond om moeten gaan. Ik zal altijd toezicht houden als de kinderen bij de hond in de buurt zijn.
Ik pas alleen op kinderen waarvan de ouders er geen probleem mee hebben dat er huisdieren op de opvanglocatie aanwezig zijn

VOEDING
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van je kind. Daarom volgen wij de adviezen  voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:
·         vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbieden.
·         de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken, en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen. 
·         ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. We eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.TABLETGEBRUIK? Televisie
Op de groep ligt een tablet, deze wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Als we ergens over praten, en iets willen weten zoeken we het op.
We hebben ook een televisie op de groep, met netflix en youtube.  Als ze een film willen kijken, vooral in de vakantie of op koude winter dagen dan mag dat. Ik kijk altijd of het geschikt is voor hun leeftijd.
Na school, aan het eind van de middag mogen ze ongeveer een half uur televisie kijken.

UITSTAPJES
We gaan uit school eerst naar huis om iets te eten en drinken. Erna besluiten we samen wat we doen. We gaan naar het park, de speeltuin, evt opa’s veldje. We blijven altijd in de buurt van het huis, vooral na school. In vakanties gaan we wat verder weg bijv Dorrepaal maar willen de kinderen hier spelen, en knutselen mag dat ook. Ik kijk heel erg naar de kinderen, waar ze behoeften aan hebben. We bekijken per dag wat we gaan doen.

ACHTERWACHT/BIJ ZIEKTE VAN MIJ
Omdat ik meer dan 3 kinderen per dag opvang heb ik een achterwacht. In noodgevallen is ze binnen 15 minuten bij me. Stel mijn dochter is gevallen en ik moet met haar naar de dokter, dan mag de achterwacht bij de kinderen blijven en ik stel daarvan de ouders direct door middel van een WhatsApp bericht op de hoogte. Heb ik een buikgriep dan WhatsApp of bel ik af voor 7.30 uur. Wilt u liever niet dat in geval van nood uw kind(eren) aan de achterwacht worden toevertrouwd, dan bent u altijd vrij om uw kind direct op te komen halen.

BRANDPLAN
Op de groep ligt een  map met daarin een brandplan. In het brandplan staat vermeld waar de rookmelders en brandblussers zich bevinden, dit is te zien op een plattegrond van het huis. Tevens staat er beschreven wat te doen in geval van brand. Dit plan is in te zien voor de ouders op de locatie. 

MEDICIJNCONTRACT

Heeft uw kind medicijnen nodig op de opvang dan moet er een medicijncontract ingevuld en ondertekend worden door de ouders. In het contract moet worden beschreven hoe, hoe vaak en de hoeveelheid van de medicijnen moet worden gegeven die dag. Dit om te voorkomen dat er te veel of verkeerde medicijnen worden toegediend.Ik heb de formulieren in een map op de opvang.

Vrienden/vriendinnen

Bij klasgenoten spelen, of klasgenoten hier mee naartoe nemen, dat doe ik niet. Het kan wel zijn dat oude oppaskinderen hier nog terug willen komen, en dan mag dat.Max 6 kinderen.Ik hou graag de groep klein en rustig voor alle kinderen, ik hou het in de gaten of het allemaal niet te druk wordt.

Alleen buitenspelen

De kinderen blijven ten alle tijden onder mijn toezicht. Voor de rust op de groep en de rust voor mijzelf gaan we samen naar buiten.

 
BIJ ZIEKTE VAN HET KIND
Wat als een kind ziek wordt bij Oma Sientje?
Wanneer een kind ziek wordt tijdens zijn of haar verblijf dan neem ik altijd contact met de ouders op. Meestal zie ik dat een kind wat hangerig is, of wat moe, en dan bel/app ik de ouders  dat hun kind misschien ziek aan het worden is.
Maar wanneer is een kind ziek?
Ik vind een kind ziek wanneer het kind hangerig is, suf is, en wanneer het kind duidelijk liever bij mama of papa is. Een kind met koorts vind ik niet per definitie een ziek kind. Kinderen hebben nu eenmaal weleens grote wisselingen in hun lichaamstemperatuur en een kind met koorts heeft daar soms zelf helemaal geen last van. Andere kinderen met koorts zijn juist weer hangerig en voelen zich helemaal niet lekker. Per kind is het dus heel verschillend of het kind zich ziek voelt en per keer kan dit ook verschillend zijn.
Ik bekijk iedere situatie apart. Zo weet ik bijvoorbeeld dat koorts altijd het hoogst is tussen drie en vier uur ’s middags. Heeft een kind dus ’s ochtends al 39 graden maar zit het kind lekker te spelen dan bel ik de ouders toch met het verzoek om het kind op te halen, omdat ik weet dat die koorts nog verder omhoog zal gaan. Heeft het kind ’s ochtends lichte verhoging en ’s middags rond drie uur 39 graden, en hoeft het kind niet meer naar bed en zit het dan lekker te spelen, dan bel/app ik alleen op naar ouders om te melden dat hun kind koorts heeft, maar dan hoeft het kind niet direct te worden opgehaald. Hiernaast ben ik voorzichtiger in perioden waarin ziekten heersen, zoals het meningokokken virus of een specifiek griepvirus. Dit betekent niet dat een kind sneller moet worden opgehaald, maar wel dat ik eerder bel zodat de ouders eventueel nog een afspraak bij hun huisarts kunnen maken.
En wat als het kind een kinderziekte heeft?
Geen probleem. Een kind met een duidelijke kinderziekte heeft de incubatietijd van die ziekte al achter de rug. Met andere woorden; de periode waarin het kind andere kinderen heeft kunnen besmetten is al geweest. Andere kinderen zijn dus al besmet of hebben de ziekte al gehad. Wel zijn er een paar kinderziekten waarbij het zieke kind een ander kind nog zou kunnen besmetten. Wij vinden dit niet zo’n probleem, aangezien de kans heel groot is dat alle andere kinderen toch al in contact zijn geweest met de kinderziekte. Natuurlijk wordt het anders wanneer het kind zich echt niet lekker voelt, dan moet het gewoon lekker bij mama of papa blijven.
Twijfelt u ’s ochtends of u uw kind wel naar Oma Sientje kan?
Bel me! Iedere situatie is anders en in overleg kunnen we samen besluiten of het wel of niet in het belang van uw kind is of het kind bij mij wordt gebracht. Negen van de tien keer kunt u uw kind gewoon komen brengen, maar dan hebben ik wel vooraf afspraken met u kunnen maken en dan houden ik uw kind net even iets meer in de gaten. De rest van de dag hou ik u op de hoogte via watts app
Als uw kind s'nachts heeft overgegeven mag het kind de volgende dag niet bij Oma Sientje komen.!
Eerst moet hij/zij weer normaal kunnen eten en drinken en een dagje aansterken.
Is uw kind nog aan het opknappen van een verkoudheid en is niet helemaal lekker, of van een inenting niet lekker, geef dan zetpillen/kinderaspirine mee in de tas. Als u komt moet er wel een medicijncontract getekend worden. En ik app u voordat ik de zetpil/aspirine geef.

Kinderen die net naar de basisschool gaan en nog niet leerplichtig zijn mogen, als het nodig is (tegen betaling) een hele of een halve dag extra komen. Om uit te rusten.


 

Anne-Marie van der Velde
Oranjelust 50
2271 XH Voorburg
tel:0619914789
[email protected]
LRK nummer:296303033